terça-feira, 23 de junho de 2015

O lugar da Lógica entre as Ciências e as ArtesFonte: Pe. Álvaro Calderón, Umbrales de la Filosofía.